Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Organizacja Pożytku Publicznego


Adres siedziby:
ul. Janiny i Antoniego Tryboniów 3a , 21-400 Łuków, Polska,
tel. mobile: +48509199705; +48603 853 438;
e-mail:lukowianin@wp.pl


  • KRS : 0000106750
  • REGON: 030881610
  • NIP: 825-191-62-49

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Łukowie
Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010


Adres Biura Stowarzyszenia:
ul. Chabrowa 6, 21-400 Łuków

2804191
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
964
5101
2791753
22198
36498
2804191

Your IP: 44.221.73.157
2024-06-20 03:02

W imieniu komitetu organizacyjnego „VI Orszaku Trzech Króli” w Łukowie pragniemy zwrócić się do Państwa o podjęcie współpracy i każde możliwe wsparcie naszej inicjatywy.

Celem naszego przedsięwzięcia jest promowanie wśród mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej święta Trzech Króli oraz przywrócenie do przestrzeni publicznej staropolskich zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W Warszawie i innych dużych miastach (również w Siedlcach) „Orszak” stał się chlubną tradycją, za którą naszym zdaniem podążać winny mniejsze społeczności. Łuków byłby jednym z pierwszych organizatorów Orszaku na północy Lubelszczyzny. Od 2011 r. 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Sejm swoją decyzją uznał, że jest to ważne święto i tym samym stworzył okazję do jego uroczystego przeżywania.

Zwracamy się z prośbą o możliwe wsparcie finansowe lub rzeczowe VI Orszaku Trzech Króli w Łukowie.
Do organizacji orszaku niezbędne jest sfinansowanie budowy i wystroju poszczególnych scen, zakup szat dla części uczestników, ewentualnie słodyczy lub ciepły posiłek dla licznej grupy uczestniczących dzieci i dorosłych. Obsługę finansową realizuje organizacja pożytku publicznego: Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, która jako podmiot rozliczany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadać będzie za rozliczenie finansowe Orszaku Trzech Króli w Łukowie. Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego może zostać na koniec roku odliczona od dochodu.

Z wyrazami szacunku.
W imieniu u Komitetu Organizacyjnego VI OTK w Łukowie

Sławomir Smolak
/-/
Prezes Zarządu Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju
www.lukow.org.pl

____________________________________________

Informacje prawne na temat darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego:

Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego może zostać na koniec roku odliczona od dochodu. Dotyczy to nie tylko środków pieniężnych, ale także wartości darowizny innej niż pieniężna i odnosi się do wszystkich darowizn dokonanych w ciągu roku kalendarzowego. Odliczana od dochodu kwota to suma wszystkich wydatków na darowiznę, niezależnie od tego, czy przekazane były jednej, czy kilku organizacjom.

Wysokość odliczenia
Wysokość odliczenia z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego zależy od statusu prawnego darczyńcy. Jeśli podatnikiem-darczyńcą jest osoba fizyczna, suma odliczeń nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 6 proc. dochodu (art. 26, ust. 1, pkt 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast gdy darowiznę od dochodu chce odliczyć osoba prawna, może ona z tego tytułu zmniejszyć podstawę opodatkowania o maksymalnie 10 % dochodu (art. 18, ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

GDZIE PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ.

Współpracuje z nami organizacja pożytku publicznego Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, która jako podmiot rozliczany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadać będzie za rozliczenie finansowe Orszaku Trzech Króli w Łukowie. Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego może zostać na koniec roku odliczona od dochodu.Konto bankowe Orszaku Trzech Króli : Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju , ul. Tryboniów 3a, 21-400 Łuków,Bank Spółdzielczym w Łukowie, Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010 z dopiskiem „ORSZAK”

 

Jesteśmy beneficjentem
Rządowego Programu KLUB
w wysokości 10 000 zł


 

POWIAT ŁUKOWSKI

DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU


MIASTO ŁUKÓW
DOBRE MIEJSCE DLA
SPORTU
Lubelski Związek Piłki Nożnej

 


 


 
Aktualny czas w Łukowie

3 czujnik zakupiony przez UM Łuków ul. Ks. dr Mariana Bednarczyka 3 (przedszkole integracyjne), boczna Al. T. Kościuszki
NIESTETY TYLKO PODGLĄD


1 % dla na:
Orszak Trzech Króli,
sport, dzieci i młodzieży

aktywizację seniorów 60+