Drukuj

 

The 1929 Polish Business Directory Project
ŁUKÓW
źródło: Księga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdanskiem dla Handlu, Przemyslu Rzemiosl I Rolnictwa) Directory of Poland, including Gdansk, for trade, industry, handicraft and agriculture (1929).

 

Łuków
Miasto pow., siedziba 2-ch sądów pok., sąd okr. Siedlce. 12 571 mieszk. Linie kol. Siedlce-Lublin, Dęblin-Brześć. 
Władze i Urzędy Państwowe i samorządowe
: Starostwo, Komenda pow. p. p., Urząd skarbowy podatków i opłat, Urząd skarbowy akcyz i monopoli, Kasa skarbowa, Państw. Zarząd drogowy, Powiatowy urząd ziemski, Inspektorat szkolny, Magistrat, Urząd gminny, Wydział powiatowy. 
Kościoły i szkoły
: 2 kat. I gr. wsch., i synag. Gimnazjum państwowe, gimnazjum  prywatne. 
Instytucje
: Powiatowa Kasa Chorych. Szpital Św. Tadeusza, szpital zakaźny, schronisko dla dziewcząt, przytułek dla starców, drukarnia komunalna, elektrownia. 
Związki zawodowe i stowarzysz
.: Zw. Kupców, stow. Rzemieślników chrześc., zw. rzemieśln. Żyd., cechy: szewsko-rymarski, piekarski, murarski, wędliniarsko-rzeźnicki, stolarsko-bednarsko-kołodziejski, krawiecki, zw. Nauczycieli szkół średnich, 
zw. zawodowy nauczycieli szkół powsz., Okr. T-wo rolnicze.
Targi: co czwartek
Jarmarki: we wtorki, w 1-y tydzień wielkiego postu, w ostatni tydzień po Wielkiej Nocy, w 1-y tydzień po Zielonych Świątkach, w 8-ym września. Młyny, cegielnie, tkalnia. Olejarnie, browar, fabr. wódek, fabr. octu
Starosta: Winc. Makowski
Burmistrz: Ant. Stilko. Straż ogniowa ochotn. Komendant: M. Bereda. 
Lekarze: Herman M. dr. – Kiernicki L. Dr., Solna – Rajewicz J. Dr.(gin), Chącińskiego – Studziński M. dr. (dziec), Chącińskiego
Lekarze dentyści: Abramowicdz M – Klimecka J.
Lekarze weterynarii: Gniewiewski L.
Adwokaci: Raczyński S. (obr.sąd.) – Ryszkowski Br. (obr. Sąd.).
Notariusze: Brodowski B.
Komornicy: Górczyński T.

Agentury: Rozenberg F., Chącińskiego
Akuszerki: Braciszewska H. - Lipko A. - Nazarewicz R. - Pingwarska A. - Zagójska W., Rynek
Apteczne składy: Benderman I., Siedlecka - Szałowska M., Chącińskiego.
Apteki: Kaczyński F. - Nowiński T., Chącińskiego.
Asenizacyjne przedsięb.: Grynblad Ch., Warszawska - Grynblat J. Jatkowa
Banki: xBank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, Oddz. - xŻydowski Spółdzielczy Bank Handlowy, Chącińskiego.
Bednarze: Domański A., Cieszkowizna - Mazurek J.
Betonowe wyroby: Cukierman M., Stodolna.
Blacharze: Jawor, Chącińskiego - Nizencwajg M. Międzyrzecka
Blawaty: Barbanel M., Rynek - Baumflek D., Chącińskiego xBranzel F., Międzyrzecka - Cytrynbaum Ł., Chącińskiego - "Dzwon", wł. Wacholder i Kubin, Siedlecka - Elkinbaum M., Międzyrzecka - Filkensztejn S., Chącińskiego - Gelerntet, Chącińskiego - Gincberg, Chącińskiego - Giwercer Ch., Rynek - Goldwaser S., Chącińskiego - Gryczon C., Chącińskiego - xHochman N., Międzyrzecka - Laudan F., Międzyrzecka - Liberman P. i Lender L., Rynek - Nisenbaum C., Chącińskiego - Nowosielski S., Lubelska - Rabinerson E., Chącińskiego - Rozen M., Rynek - Rozenberg, Chącińskiego - Rubinsztajn S., Browarna - Szajnberg A., Chącińskiego - Szwarcman J., Rynek - Tejtelbaum S., Rynek -

 

Gilzy do papierosów -  fabryki: "Renoma", Międzyrzecka.
Herbaciarnie: Gołaszewski, Chącińskiego - Lichtensztejn, Chącińskiego - Orliński J., Bóżniczna - Rozenblum S., Międzyrzecka - Stankiewicz J., Kościuszki - Sztukiewicz B., Alejowa - Tenenbaum S., Siedlecka - Zylberbaum M., Al. Kościuszki
Hotele: Ajzenberg N., Chącińskiego - Gotesdyner D., Siedlecka - Rozenbaum R., Siedlecka - tokarska A., Al. Kościuszki - Tykulski M., Chącińskiego.
Introligatorzy: Frydman S., Chącińskiego - Gruszecka M. i Stopnicka Z., Siedlecka.
Jadłodajnie: Berson L., Warszawska - Jezierski A., Al. Kościuszki - Kalińska A., Chącińskiego - Rochman M. - Sobolowa W., Kościuszki.
Jaja: xZwiązek Spółdz. Spożywczów.
Jubilerzy:


cdn.

źródło: http://www.jewishgen.org

 

Nadrzędna kategoria: Aktualności
Kategoria: Publikacje
Odsłony: 6905